tìm hiểu kế toán nhà hàng, khách sạn thường làm những công việc gì?

Công việc của một nhân viên kế toán trong nhà hàng, khách sạn có những đặc điểm chung của ngành kế toán doanh nghiệp và có những đặc trưng riêng mà chỉ việc làm kế toán ở nhà hàng mới có. Để có thể làm tốt được công việc của một kế toán tổng hợp trong nhà hàng, khách sạn bạn cần phải tìm hiểu rõ mọi thông tin của nhà hàng khách sạn đó, từ món ăn cho đến dịch vụ khách hàng.

Tham khảo: dịch vụ khai báo thuế

1. Những đặc trưng về món ăn tại nhà hàng – khách sạn
– Bạn cần xác định mức nguyên vật liệu cho các món ăn và dịch vụ.
– Xác định được giá thành của từng món ăn, dịch vụ mà nhà hàng đảm nhận.
– Chi phí tiền gas nhà hàng các bạn phải chi trả.
Chú ý: Để có thể tính được giá thành cho mỗi món ăn cụ thể, bạn cần phải nắm vững những nguyên liệu tiêu hao cho một món ăn đó bao gồm những chi phí liên quan như: nhân viên, ga, điện, gia vị thực phẩm liên quan đến chế biến món ăn,… Khâu tính toán này cần sự chi tiết và cụ thể rõ ràng.

2. Công việc phải làm hàng ngày của kế toán nhà hàng – khách sạn
– Dịch vụ của khách hàng bao gồm các khoản thu – chi và nghỉ của khách.
– Kế toán nhà hàng sẽ nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.
–  Nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà hàng đa phần mua của hộ kinh doanh cá thể hoặc của nông dân do đó chỉ cần lập bảng kê mua mà không cần hóa đơn.
– Có thể dựa vào hóa đơn món ăn để kế toán cân đối thực phẩm đầu vào cho nhà hàng.
– Kế toán nhà hàng sẽ đảm nhận công việc tính giá thành cho từng món ăn, lên giá vốn cho từng hóa đơn.
– Các nhà cung cấp sẽ mang ngồn nguyên liệu, kế toán sẽ nhận các báo giá và theo dõi việc tăng giảm giá.
– Hàng ngày, cần xem xét số lượng xuất hàng so với định mức tồn kho quy định.
– Khi có các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng cần báo cáo và có hướng xử lý với giám đốc.
– Nguyên vật liệu theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hóa thực tế trong kho cần kiểm tra định kỳ kiểm tra thực phẩm.
– Hàng tháng công việc của kế toán là kết hợp cùng thủ kho, bếp trưởng kiểm kê số lượng hàng hóa tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc nhà hàng.
– Hạch toán khấu hao tài sản cố đinh, phân bố ccoong cụ dụng cụ, chi phí dài hạn, ngắn hạn hàng tháng.
– Xây dựng bảng lương cho nhân viên hàng tháng (chủ yếu theo ca tốt hơn).
– Kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.

3. Công việc cuối tháng, quý của nhân viên kế toán nhà hàng – khách sạn
– Lên báo cáo nhập xuất tồn thực phẩm, nguyên vật liệu cả tháng, quý.
– Kế toán báo cáo tình hình lãi lỗ cho Quản lý nhà hàng.
– Kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng theo quý.
– Kê khai tạm tính thuế TNDN tạm tính quý.
– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Lập báo cáo tài chính cuối năm.Như vậy, công việc kế toán nhà hàng – khách sạn có những đặc thù riêng đòi hỏi bạn cần có những kỹ năng và chuyên nghiệp nhất định để hoàn thành công việc tốt nhất. Từ những bài học giảng đường, bạn có thể học hỏi những kinh nghiệm thực tế từ nơi bạn làm việc sẽ giúp tay nghề và chuyên môn của bạn sẽ ngày càng nâng cao.